Samurai Slovakia     

Ponuka bezpečnostných služieb

Samuraj bol od stredoveku považovaný za nebojácneho a do smrti oddaného bojovníka a ochrancu svojho pána.
Jeho meč je symbolom cti a statočnosti.